27 Mart Eğitimi Başarıyla Gerçekleşti

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin Siemens Sponsorluğunda yapmış olduğu eğitim 417 katılımcı ile yapıldı. Üniversitelerin şartlı alımlarında istenen belgelerin verildiği bu eğitime  ilgi büyük olmuş ve günler öncesinden kayıtlar bitmişti.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Mehmet Erkek, açılış konuşmasında; üniversitelerin, şartlı alımlarımda üyelerimizin ve meslektaşlarımızın  mağdur olmaması amacıyla, bu eğitimlere önem vermesi gerektiğini söyledi.

Ali Avcı, Siemens adına yaptığı açılış konuşmasında pandemi döneminde yapılan bu eğitimlerin tıbbı görüntüleme teknikerleri için önemli olduğunu, gelişen teknolojilerin radyoloji dünyasında ne kadar hızlı değiştiğini ve bunları aktarmak için TMRT-Der in katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bu anlamda eğitimde emeği geçen Siemens Healthineers Firmasına, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kuruluna, Başkan Mehmet Erkek, üyeler Aydın Kuran, Nihat Gümüş, Barış Cavlı’ya ve Selim Yılmaz’a  teşekkür ederiz.

Eğitim Katılım sertifikalarını web sayfamız modülden dijital olarak PDF formatında alabilirsiniz. I Phone (ios) kullanıcıları, mümkünse PC bilgisayarlarından yada Android cihazlardan denemeleri gerekmektedir.

https://www.tmrtder.org.tr/sertifika/

Misyonumuz

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği; Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Tekniker ve Teknisyenlerin ulusal ve uluslararası alanda mesleki söz sahibi olabilmeleri için eğitim kalitesini artırmak, etik prensipler içerisinde bilimsel, toplum sağlığını gözeterek ilgili çalışmalarını teşvik etmek, mesleğinin hukuksal haklarını koruma ve geliştirmeyi amaçlamıştır.

Vizyonumuz

Meslektaşlarımızın özlük haklarını gözeterek, halkımızın daha kaliteli, bilimsel ve dünya ölçeğinde tıbbi görüntüleme ve teşhis ve tedavi hizmeti alabilmesi için çalışmalar yapmaktır.

Politikamız; Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği halkımızın daha kaliteli, bilimsel ve dünya ölçeğinde tıbbi görüntüleme ve teşhis ve tedavi hizmeti alabilmesi için çalışmalar yapmak,

Yapılan çalışmalarda uluslararası standartlar gözetilerek halkımıza etkin hizmet sunumu sağlamaya çalışmak,

Ülkemizin ihtiyacı olan Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Tekniker ve Teknisyen sayısına ulaşılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, alandaki sorunların çözümü için öneriler sunmak,

Eğitim seviyesini yükselterek Lisans düzeyine çıkarmak, eğitimlerimizi kendi öğretim elemanlarımızı yetiştirerek verir hale getirmeyi amaçlamak,

Meslektaşlarımızın bilimsel ve mesleki gelişimini desteklemek üzere projeler hazırlamak, kitlesel ve bölgesel eğitimler düzenlemektir.